פרסומים הדפסה

פרס לשכת עורכי הדין לשנת תשע"ז מוענק לעו"ד משה קפלנסקי בטקס פתיחת שנת המשפט

 


כרסום בחיסיון המוחלט- תפקיד סוכן הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 

 

 

 


 

 

 

alt

 

נשיא ביהמ"ש העליון (בדימוס) אהרון ברק, עו"ד משה קפלנסקי, וד"ר עו"ד קובי קפלנסקי

 


 

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציון קינן, שרי אריסון, דלית רביב, עו"ד משה קפלנסקי ורעייתו אתי קפלנסקי

 

 


 

 

 

הצעה למינוי עו"ד משה קפלנסקי לשופט בימ"ש עליון

 


alt