תקדימים

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במשך למעלה מ - 40 שנים המשרד שותף ליצירת תקדימים מובילים בענף הביטוח והנזיקין, ביטוחי החיים ביטוחי האלמנטר, האחריות המקצועית, נושאי המשרה הבכירה בתאגידים והביטוח האוירי והימי.

במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ייצג המשרד תובעים באסון נביעות שזכייתם הוותה בסיס להלכות חדשניות מובילות והביאה לשינוי סטטוטורי בתחום.

הפעילות המשפטית של המשרד יצרה הלכות ותקדימים בפסיקת בית המשפט העליון וביניהם כאלו המהווים כיום את אבני הדרך בדיני הביטוח והנזיקין בישראל.

להלן מספר תקדימים משפטיים אשר הציבו ומציבים כיום את המשרד כמוביל בתחומו :

 


 

ת.א. 3175/00 חברת תגה רכיבים אלקטרוניים ייבוא וייצוא בע"מ נגד עילית חברה לביטוח בע"מ


חיוב חברת ביטוח בתשלום תגמולי ביטוח למבוטח משנדחתה טענת המבטחת כאילו מקרה הביטוח בויים ע"י המבוטח בניסיון לזכות בתגמולי ביטוח שלא כדין.

בית המשפט הטיל חובה אקטיבית על חברת הביטוח לוודא מהם המיגונים שנדרש המבוטח להתקין בבית העסק וכיצד הם תיפקדו עובר למקרה הביטוח.


 

alt
 

 

ת.א. 2913/99 שלום גרשון הובלות בע"מ נ' המגן בע"מ


חיוב חברת ביטוח בתגמולי ביטוח בגין גניבת מנופים וכן אובדן רווחים שלא עפ"י פוליסה אלא בגין הפרת חוזה הביטוח.

בית המשפט דחה טענת המבטחת לפיה בוימה גניבת המנופים ע"י המבוטחת. 

alt
 

 


1178/95 נ.ס.נ.ר ייצור ושווק בע"מ נגד מנורה חברה לביטוח בע"מהוכח כי השריפה נגרמה בזדון ע"י המבוטחת.


alt
 

 

רע"א 3128/94 אגודה שיתופית בית הכנסת רמת חן נגד סהר חברה לביטוח בע"מ

פרשנות פוליסה והמונחים "שימוש בכוח" מול "שימוש בכוח ואלימות".

אימוץ "דוקטרינת הצפיה הסבירה" של המבוטח על פיה מקום בו אין הפוליסה מכילה פתרון חד משמעי למצב שנוצר תפורש פוליסת הביטוח בהתאם לציפיות הסבירות של המבוטח.


alt
 

 

ע"א 2906/01 עירית חיפה ואח' נ. מנורה חברה לביטוח בע"מ ואח', ע"א 3049/01 רשות הניקוז קישון נ. מנורה חברה לביטוח בע"מ ואח', ע"א 3139/01 מ.י. משרד החקלאות נ. מנורה חברה לביטוח בע"מ ואח' וערעורים שכנגד

נמצאה אחריות המדינה ורשויות סטטוטוריות בעוולות נזיקין.

פיצוי המבטחים במסגרת עילת שיבוב על פיצויים ששולמו בגין נזקים שנגרמו בקישון.

alt
 

 

ת.א. 307/93 מנורה חברה לביטוח בע"מ ואח' נגד רשות הניקוז עמק זבולון ואח'

שיבוב אחריות רשויות המדינה לנזקי הצפות כתוצאה מכשל בתכנון ובאחזקת אפיקי ניקוז נחל הקישון, תוך קביעת חובת צפיות וחובת זהירות של רשויות שלטוניות כלפי הפרט בנוגע לניקוז מי נגר עילי.alt
 

 

ת.א. 668/92 פלוני (קטין) נגד דר' עוז יובל ואח'

חיוב בית חולים ורופאיו בתביעת רשלנות רפואית בגין נזקים גופניים קשים בעת לידה.

בית המשפט קבע הלכות יסוד באשר לפיצויים לבן קיבוץ תוך עמידה על הצרכים הכספיים העשויים להשתנות בחייו של הניזוק החל מהולדתו ברשלנות ועד לאחרית ימיו.


alt
 

 

ע.א. 5468/91 כלל חברה לביטוח בע"מ ואח' נגד פול שקית בע"מ ואח'


האם הוראה בדבר תת ביטוח הנה בחזקת תנאי מקפח בחוזה אחיד ?
על מי מוטל נטל השכנוע להוכחת תנאי מקפח כאמור?


alt
 

 

ע.א 615/89 נשיא מרדכי נגד עירית גבעתיים ואח'

נטל ההוכחה וחובת הראיה ברשלנות לגבי אש עפ"י ס' 39 לפקודת הנזיקין.

היקף הצפיות בסוגיית ריחוק הנזק - די בצפיית סוג הנזק ואין צורך בצפיית ההתרחשות המדויקת שתסב את הנזק. נקבעה אחריות הכבאים.


alt
 
 

 

ע.א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נגד סולל בונה בע"מ ואח'


בביטוח "כל הסיכונים" צריך שהנזק יהא פרי אירוע תאונתי. פינוי ימית תוך גרימת נזקים לחממות.


alt
 
 

 

ע"א236/81 זילפה לסרי ואח' נגד ציון חברה לביטוח בע"מ


הרחבת היריעה בפרשנות המונח "תאונת דרכים" והחלתו אף על מקרה בו התוצאה המזיקה הייתה בתחום הסיכון שיצרה ההתנהגות המזיקה, והכל עפ"י מבחן "הגורם הממשי". 

בית המשפט העליון קיבל את ערעורה של משפחת לסרי וקבע כי השריפה אשר הביאה למותם ולפציעתם באורח קשה של נופשים בחוף הים כתוצאה מהתלקחות בלון גז הנה תאונת דרכים המקימה זכאות לפיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 1975.

בפסק הדין הוכרה לראשונה בישראל זכאות ניזוק לערוך ניתוחים בבית חולים בחו"ל משהוכח כי אפשרות ההצלחה בניתוחים אלה גדולה יותר מעריכת הניתוח בישראל.

ההלכה הייתה מן הגורמים שהביאו לביצוע תיקונים של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בישראל.


alt
 
 

 

ע.א. 475/81 זיקרי יעקב נגד כלל חברה לביטוח בע"מ


נטל ההוכחה לקרות מקרה הביטוח רובץ על כתפי המבוטח עפ"י מאזן ההסתברויות ומאידך רובץ נטל הוכחת ביום מקרה הביטוח על כתפי המבטחת אף הוא עפ"י מאזן ההסתברויות.


alt
 
 

 

ע.א. 780/77 יובל חברה לביטוח בע"מ נ' ישעיהו עציוני


פרשנות פוליסה לפיה תפורש עפ"י כוונת הצדדים ואולם כאשר מתעורר ספק בדבר פירושה היא תפורש נגד חברת הביטוח ולטובת המבוטח.alt
 

 


 

 

הרצאה בנושא הכנת תביעת ביטוח מאת עו"ד קובי קפלנסקי

השתלמות בנושא ניהול תיק בנזיקין וביטוח

המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין בישראלalt


ע"א 6507/11 בבית משפט העליון מפעלי לוקי לבנייה בע"מ ג.ד עיט חברה לשירותים בע"מ ואח'

alt

אחריות קבלן בליקויי בנייה

ואחריותו האישית של אורגן ללא תלות בחבותה של החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ליווי משפטי של צוללני שייטת 13, לוחמי יחידות הקומנדו וחיל הים ב"משפט הקישון".

 


 

ליווי משפטי של האמן יעקב אגם בייסוד מוזיאון "קרית יעקב אגם לאמנות, חינוך ותרבות" בראשון לציון.

  


ע"א 9491/04 שמעון שטרית נ' אריסון השקעות בע"מ


דיון בדיני חברות לעניין גילוי ועיון במסמכים, וערעור שכנגד נגד אי פסיקת הוצאות.

 

 

 

 

רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרוני שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ

 

פירוק שיתוף במקרקעין בעקבות שריפת ענק שכילתה את הנכס.

 

הלכה בתחום הבתים המשותפים לפיה: תוצאתו של ביטול הרישום היא הפיכת כל בעלי הדירות לבעלים במשותף בחלק בלתי-מסוים במקרקעין בשיעור זהה לשיעור חלקם ברכוש המשותף עובר להריסת הבית; ביטול הרישום אינו מסכל את הוראותיו של התקנון המוסכם ודבר קיומו של התקנון יבוא לידי ביטוי במסגרת הליך פירוק השיתוף במקרקעין.


 


 

ע"א 9311/99 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' נרות ירושלים אילום (1987) בע"מ

 

מעמד הסוברוגציה (שיבוב) בדיני הביטוח בישראל-

במקום שבו היה ויתור על זכות התחלוף – ויתור בהסכם שכירות – ויתור בפוליסת ביטוח – יתרונותיו של הוויתור על זכות התחלוף.

 


 

ע"א 7424/96 בנק המזרחי בע"מ נ' חברת אליהו גרציאני (1988) בע"מ

 

הלכה בתחום הבנקאות – יחסי בנק-לקוח – התניית שירות בשירות וחובות הבנק לפיה:מרכיב הכרחי לקיומה של התניה אסורה של מתן שירות בשירות הוא קורלציה מהותית בין השירות המבוקש על-ידי הלקוח לבין השירות הנדרש על-ידי הבנק.

והפרת האיסור על התניית שירות בשירות על-ידי הבנק היא גם הפרת חובת הנאמנות של הבנק כלפי הלקוח.

 


 

 

ע"א 5704/07 אלמו הנע מבוקר בע"מ נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

 

ביטוח החסר ותכליתו הכללית של מנגנון ביטוח חסר, המוסדר בסעיף 60 לחוק חוזה הביטוח.

 


 

ע"א 10199/09 אפרים אוריון נ' המגן חברה לביטוח בע"מ

 

המשך הקו המנחה שנקבע בהלכת שלום גרשון הובלות בו אומצה גישת הנשיא (בדימ') שמגר לעניין נטל השכנוע מקום בו עולה טענה שהמבוטח גרם במתכוון לקרות מקרה הביטוח.

לפי גישה זו על המבוטח להוכיח תחילה את התרחשות האירוע המוגדר, במקרה זה את התרחשות הפריצה, על בסיס נתונים עובדתיים. לאחר מכן על המבטח להוכיח התקיימות חריגים לפוליסה, כגון גרימה במכוון של האירוע הביטוחי ע"י המבוטח.

 


 

 

רע"א 8354/11 המוסד לביטוח לאומי נ' ארטור חנין

 

"הסכם רב השנים" בין המל"ל לחברות הביטוח בוטל ע"י המל"ל. לא נמצא מקום להתערב בקביעת הערכאות הקודמות לפיה ההסכם לא בוטל מחמת סיכול או הפרה יסודית, אלא מכוח זכותו של המל"ל, כצד להסכם, להביאו לסיום.

 


 

 

ע"א  6328/97 רגב נ' משרד הביטחון

 

משפט "מסכות המגן"- צורכי ציבור חיוניים – באילו נסיבות תחול הילכת ההשתחררות על חוזי רשות "שלטוניים" ו"מסחריים" כאחד – מקורה הנורמטיבי של הילכת ההשתחררות – האם במשפט הציבורי או במשפט הפרטי – הסדרת יחסי הרשות והמתקשר הפרטי לאחר השתחררות הרשות מהחוזה – זכותו של המתקשר הפרטי לפיצויים.

 

 


 

 

ע"א 7148/94 הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ נ' חברת השמירה בע"מ

 

זכות הסוברוגציה (שיבוב) בגין שריפה שפרצה במפעל .

 


 

ע"א 140/00 עזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל נ' החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי

 

הלכת "השנים האבודות".

 

פיצוי בגין אובדן יכולת השתכרותו של הניזוק החי ב"השנים האבודות" –

שבהן קוצרה תוחלת חיי העבודה שלו כתוצאה ממותו בעוולה.


 


 

 

ע"א 631/83 "המגן" חברה לבטוח בע"מ נ' "מדינת הילדים" בע"מ

 

פוליסות ביטוח למפיקת מופעי ילדים.

ביטוח מפני סיכונים העלולים להסב נזק בשל ביטול המופע, הפסקה של אירוע מתוך המופע הכולל וצמצום במספר המבקרים במופע.


ע"א 5775/02  נווה גן (א.כ.) בניה פיתוח והשקעות בע"מ נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

האם ליקוי בביצוע עבודות בנייה שחייב הריסתן וביצוען מחדש מכוסה בביטוח עבודות קבלניות.

 


 

ע"א 7276/07 כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה בע"מ נ' אשורנס גנרל דה פרנס

 

פרשת קריסתו של בנק צפון אמריקה בע"מ.

 


 

ע"א 753/75 יוכבד, אלון, ארז, אהוד ו-אמיר בלגה נ' עזבון המנוח נתן טפט

 

עליית רכב על מוקש בבחינת "תאונת דרכים".

 


 

 

תא (חי') 787/99 ארי כץ נ' עיריית הרצליה

 

אחריות עיריה לפגיעה גופנית בחוף ים בתחום שיפוטה.

  


 

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
   


 
Disclaimer